Erhvervspraktik

Erhvervspraktik

I 6. - 10. klasse er der forskellige muligheder for at komme i erhvervspraktik.

Praktikken kan enten foregå i en virksomhed eller på en anden skole.

Erhvervspraktikken er en mulighed for at stifte bekendtskab med et job i en virksomhed.

Eleven skal som udgangspunkt selv finde sin praktikplads.

Der findes også særlige praktikforløb f.eks. millitæret og sygeplejeskole. Tal med din uu-vejleder om disse muligheder.

Elever i 6. - 10. klasse kan komme i praktik op til 13 uger af et skoleår, hvis der er særlige forhold som gør sig gældende. Det kræver særlige aftaler med skole/forældre/virksomhed og UU Sydfyn.

Da eleverne skal være forsikret gennem Statens Erstatningsordning skal al praktikformidling gå gennem UU Sydfyn. Der skal udfyldes en praktikseddel, som skal underskrives af forældre og eleven.  

---------------------