Forældre

Illustration Forældre
Illustration Forældre

Forældre

Forældrenes ansvar

Derfor er det vigtigt, at I som forældre

  • Støtter og hjælper dit barn med at vælge og gennemføre en uddannelse
  • Taler med dit barn om valget af uddannelse - se nedenstående link vedr. film om karrierelæring 
  • Bakker op om dit barns uddannelsesaktivitter som erhvervsprakrik og brobygning
  • Deltager i forældremøder omkring uddannelsesvalg samt åbent hus på uddannelsesinstitutioner.