Åbent hus - info-møder

Åbent hus på ungdomsuddannelserne
31. oktober 2022 - Anne Mette Hansen

Åbent hus - info-møder

Få overblikket her !

Dalum Landbrugsskole (Korinth og Odense) (EUD/EUX/10. klasse) Åbent hus lørdag 18. november 2023 kl. 10.00-14.00 

Fyns gymnasier STX/HF/IB find samlet oversigt her

Kold College Åbent hus lørdag 18. november 2023 kl. 10.00-13.00

Nymarkskolen (10. klasse) Onsdag 24. januar 2024 kl. 16.30

Social- og Sundhedsskolen  Svendborg torsdag 18. januar 2024 kl. 17.00-19.00

Svendborg Erhvervsskole TECH lørdag 20. januar 2024 kl. 10.00-13.00

Svendborg Erhvervsskole  BUSINESS lørdag 20. januar 2024 kl. 10.00-13.00

Svendborg Gymnasium (STX/HF) mandag 29. januar 2024  - Mini-Info lørdag 3. februar 2024

Svendborg Handelsgymnasium (HHX) lørdag 20. januar 2024 kl. 10.00-13.00

Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) lørdag 20. januar 2024 kl. 10.00-13.00

Syddansk Erhvervsskole Åbent hus lørdag 18. november kl. 10.00-13.00 - Infoaften mandag 22. januar 2024 kl. 19.00-21.00

VUC FYN:
Svendborg: HF-søfart 13. januar 2024 & 27. januar 2024

Ærø: HF-søfart 21. januar 2024 & 4. februar 2024

Odense: 2-årig hf og STX 19. januar 2024(eftermiddag) & 24. januar 2024 (aften)

FGU Syd- og Midtfyn Åbent hus og rundvisning hver torsdag kl. 10.30. Ønsker du at starte på FGU, skal du ligeledes kontakte din uu-vejleder