9. klasse

Illustration 9. klasse
Illustration 9. klasse

9. klasse

Vejledning i 9.klasse

I 9. klasse vil du igen møde din UU-vejleder, som fortsat vil introducere dig til uddannelsessystemet og en række nye værktøjer på Uddannelsesguiden. 

I løbet af efteråret vil du og dine kammerater igen få vurderet jeres udannelsesparathed. Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, har du mulighed for en individuel samtale med din UU-vejleder. Det er din skole, der vurderer, om du er uddannelsesparat. 

UU-vejlederen kommer desuden ud i løbet af januar og introducerer jer for ansøgningen til 10. klasse og ungdomsuddannelse i optagelse.dk 

Hvis din skole har planlagt praktik i løbet af 9.klasse, skal du udfylde en praktikseddel, som skal afleveres til din UU-vejleder. 

Find relevante links i link nedenfor