Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU

STU står for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en individuelt tilrettelagt tre årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed or at gennemføre andre ordinære uddannelser selv med specialpædagogisk støtte. Her tages der hensyn til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 
Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. 
Den unge skal påbegynde uddannelsen inden den unge fylder 25 år og uddannelsen skal være afsluttet inden 5 år. 
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse, men skal give den unge kompetencer til et så aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt. 
Det er UU Sydfyn, der skal vurdere, om dit barn/den unge er i målgruppen til STU. 
UU skriver en indstilling til STU visitationsudvalget som herefter træffer beslutning om, hvorvidt den unge er i målgruppen til STU. 

Der kan tilgåes flere oplysninger på kommunens hjemmeside ved at klikke nedenfor.