Specialklasser

Illustration Specialklasse
Illustration Specialklasse

Specialklasser

Særlige vejlednings- og uddannelsesforløb for dig med særlige behov

Vejledningen foregår i tæt samarbejde med dig, dine forældre samt fagpersoner, fx din skole, socialrådgiver og PPR. 
Der findes en del efterskoler I Danmark, som er målrettet dig, som har særlige behov, fx ordblinde, kørestolbrugere eller unge med ADHD eller diagnoser inden for autisme-spektret. 
På efterskolernes hjemmeside kan du få flere informationer.