Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse

FGU

Forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at udvikle dig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job. 

På FGU kan du blive klar til at starte på en erhvervsskole, gymnasium/HF eller et job. Uddannelsen varer op til to år, og undervisningen tager afsæt i dine ønsker og behov. Uddannelsen har tre spor: AGU (Basis, niveau 1,2,3) PGU (Basis, niveau 1,2,3) EGU (Basis, niveau 1,2,3) Du starter på basisforløbet, hvor der er løbende optag, og det betyder, at du kan starte på FGU, når du er klar. Du kan skifte niveau pr. august eller januar, når du er parat til at komme videre. Når du har afsluttet FGU på niveau 3, slutter du af med en prøve. Undervejs i forløbet har du mulighed for at skifte spor. FGU varer op til to år. 

For at kunne gå på FGU skal der foretages en målgruppevurdering, desuden skal du være under 25 år og må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse. 
Det er UU Sydfyn, der skal vurdere, om du er i målgruppen for FGU og sammen med dig udarbejde en uddannelsesplan for dit forløb på FGU. 

Har du spørgsmål til UU Sydfyn vedr. FGU, så kontakt os på 30448719.
Der kan også findes mere info nedenfor på UG.dk